קרית שמונה – תל חי

נגישות: פטור – קיימים סניפים מונגשים בקרבת מקום.

סניפים נוספים באזור