תקנון פעילות מתחייבים לא לדבר בשעת הנחת תפילין- ומקבלים מסגרת משקפיים מתנה

 

בחודש סיון תשע”ט )יוני 2019 )תחל פעילות “מתחייבים לא לדבר בשעת הנחת תפילין- ומקבלים מסגרת משקפיים מתנה” בסניפי אופטיקה
הלפרין.
במסגרת הפעילות, מתחייב המשתתף כי במשך שנה מיום חתימתו על ההתחייבות )מצורף נספח ההתחייבות(, לא ידבר בשעת התפילה )בין
דברי חולין ובין דברי תורה( וכל עוד הינו עטור בתפילין.
בתמורה אופטיקה הלפרין תעניק למשתתף שחתם על כתב ההתחייבות, מסגרת משקפיי ראיה לפי בחירתו, ממגוון מותגי הבית וזאת עד לסך
של 440 ₪ (מחיר נקוב על המסגרת.)
אין הלקוח מחויב לרכוש עוד דבר בחנות למען קבלת המתנה.
במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבותו, יעמדו בפניו האפשרויות הבאות:

1 .לשלם לאופטיקה הלפרין בגין המסגרת ראיה )בהתאם לשוויה במועד המסירה(-440 ₪ עם ההנחה הנהוגה באותה עת.

2 .להתעלם מהפרת ההתחייבות והדבר יהווה גזל!

במהלך הפעילות תחלק אופטיקה הפרין עד 500 מסגרות בכל סניף, בסניפי הרשת המשתתפים בלבד:
לב אשדוד, צומת שילת, צפת, רמת בית שמש, פ״ת חיים עוזר, ב״ב ר׳ עקיבא 92 ,ב״ב איצקוביץ, י-ם סנטר 1 ,י-ם פסגות, י-ם גאולה, י-ם
כיכר השבת.
התחייבות הלקוח תכלול: חתימתו, שמו, תאריך וטלפון.
רק המתחייב הוא שיכול לקבל את המתנה. הוא מקבל מסגרת ראיה אחת והוא יכול לקחת אותה עבור עצמו או מישהו ממשפחתו, דרגה
ראשונה- אשה, ילדים, הורים.
כל גבר יכול להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד, כלומר לקבל רק מסגרת ראיה אחת מתנה

  • חלוקת המסגרות לבני 18 ומעלה.
  • החלוקה תתבצע רק בין השעות 00:16-00:14

המתחייב יעודכן בתוך המערכת של אופטיקה הלפרין כ”לקוח מזוהה”, לצורך ווידוא כי מימשו על שמו את הפעילות פעם אחת
במידה ויירצה המשתתף התחייב לרכוש עדשות ראיה למסגרת שקיבל, יוכל לעדשות זאת בהתאם למחיר העדשות באותו זמן בחנות, כולל
המבצעים, בזמן החתימה על ההתחייבות וקבלת המתנה.
המשתתף התחייב גם יכול לעשות עדשות במקום אחר, ולצאת מהחנות עם המתנה בלבד.
תקופת המבצע- עד לסיום הכמות שהוגדרה למבצע )500 יח’ לסניף X11 סניפים( או עד סוף חודש תמוז תשע”ט )19.8.1 ,)או עד גמר
המלאי.
לאופטיקה הלפרין שמורה הזכות להפסיק את המבצע בכל רגע, תוך הודעה לרדיו והורדת הפרסום.